Kvinnoboendet Ella

Vår målgrupp

Kvinnoboendet Ella är ett drogfritt boende för hemlösa kvinnor över 21 år som är i behov av stöd. Vi erbjuder ett tillfälligt boende i en trygg miljö och stöd i att komma vidare i livet. Boendet består av tre delar med olika grad av stöd. Kvinnans egna behov styr var hon erbjuds plats. Vi tar även emot placeringar enligt 27§ LVM.

Vår målsättning

Vårt mål är att de boende ska komma vidare till ett mer självständigt och ändamålsenligt boende.

Så här arbetar vi

Vi erbjuder ett tryggt boende med personal dygnet runt (väktare nattetid). Med BoendeDOK som grund görs en genomförandeplan i samråd med kvinnan och socialsekreteraren. I syfte att möjliggöra förändring och utveckling arbetar vi med motiverande, stödjande och omvårdande insatser. I boendeverksamheten använder vi oss aktivt av MI (Motiverande intervju), LAB (Lågaffektivt bemötande) och ÅP (Återfallsprevention). Vi har nära samarbete med Huldas hus och Villa Söder som erbjuder dagliga aktiviteter och sysselsättning. Vi samverkar även med andra instanser som sjukvård, behandlingsenheter, sysselsättning eller andra för brukaren viktiga personer.

Vi som jobbar här

På Kvinnoboendet Ella finns sju kvinnliga behandlingsassistenter som arbetar dag, kväll och helg. Nattetid har vi väktare på plats. Personalgruppen har hög kompetens om missbruksproblematik, våldsutsatthet och psykisk ohälsa. En gruppchef arbetar dagtid måndag till fredag.

Våra tre boendeformer: 

På Kvinnoboendet Ella finns tre boendeformer med olika grader av stöd:

Majstångsgatan våning 2  

Motivationsboende för kvinnor i behov av stöd i det dagliga livet.

 • Rum med egen dusch, wc och pentry
 • Stöd av personal dygnet runt
 • Egen kontaktpersonal som kvinnan träffar varje vecka
 • Möjlighet att träffa sjuksköterska
 • Möjlighet att träffa barnen i vår familjelägenhet
 • Alla måltider ingår. På vardagarna erbjuder vi lunch på Huldas Hus där alla kvinnor även kan delta i aktivitet och sysselsättning
 • Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt

Majstångsgatan våning 3 

Ett träningsboende med förstärkt tillsyn för kvinnor som inte är redo för en träningslägenhet, men som inte heller behöver det stora stöd de får i motivationsboendet. Kvinnorna som bor här ska kunna köpa in och laga mat utan stöd av personal och ska därför ha ordnat med sin ekonomi. Vi rekommenderar också att den som bor här har eller vill ha någon form av sysselsättning. 

 • Rum med egen dusch, wc och pentry. Lägenheterna är fullt möblerade och utrustade
 • Tillgång till personal dygnet runt
 • Egen kontaktpersonal som kvinnan träffar varje vecka
 • Möjlighet till lunch och sysselsättning på Huldas Hus på vardagarna
 • Möjlighet att träffa barnen i vår familjelägenhet

Träningslägenheter 

För den som har varit drogfri ett tag och sköter eventuell medicinering på egen hand. Den som bor här bör ha förutsättningar att sköta om sin bostad, betala hyran i tid och vara en god granne.

 • Fem träningslägenheter som ligger centralt och skyddat. Lägenheterna är fullt utrustade med självhushåll
 • Egen kontaktpersonal som kvinnan träffar varje vecka
 • Möjlighet att träffa barnen i vår familjelägenhet

Familjelägenhet där kvinnorna kan träffa sina barn

Vi har också en familjelägenhet där kvinnorna på Ella har möjlighet att träffa sin barn. Vi planerar alltid för umgänget med barnen i samråd med socialtjänsten. Om kvinnan vill ha med professionellt stöd i umgänget med barnen behöver socialtjänsten hjälpa till med detta.

Antal platser

Kvinnoboendet Ella har nio platser för kvinnor i motivationsboendet, nio platser i träningsboende med tillgång till personal dygnet runt, fem träningslägenheter samt en lägenhet där kvinnorna kan träffa sin barn.

Vill du se hur många platser som är lediga på enheten går du in på www.bolistan.goteborg.se

Så här ansöker du om plats

För att ansöka om plats så ska du kontakta Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion. 

Du är välkommen att ringa direkt till Kvinnoboendet Ella vid frågor, telefon 031-367 96 96.

Pris

Prislista pdf-fil 

Kontakta oss

Majstångsgatan 30, 414 72  GÖTEBORG 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  -
Telefon: 031-367 96 96 Fax: 031-367 96 95 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Gruppchef
Telefon: 031-367 98 77
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Enhetschef
Telefon: 031-367 96 93